Tag Archives: Passion-Yacht

เรือพาสชั่นยอช์ท เป็นเรือยอช์ทที่มีขนาดใหญ่ 75 ฟุต เป็นเรือ Catamaran 2 ชั้น รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 120 คน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องแอร์ใหญ่รองรับลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัย และเครื่องเล่นแบบครบครัน