Mindset

สมองนั้นมีความสามารถในการปรับตัวที่น่ามหัศจรรย์ สมองยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี
สารเคมีและโครงสร้างในสมองของมนุษย์เปลี่ยนแปลง และสร้างหน่วยเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมองอยู่เสมอ
แต่หากไม่ค่อยได้ใช้สมอง เซลล์สมองจะเสื่อมและอาจถึงขั้นไม่สร้างเซลล์ใหม่ๆ ขึ้นมา
ดังนั้นจึงไม่มีคำว่าสายไปที่จะเปลี่ยนแปลงความคิด พัฒนาทักษะใหม่ๆ
เปิดมุมมองที่แสนสดใสและสร้างสิ่งดีๆ ให้เข้าสู่ชีวิตของคุณ