คอร์สสำหรับ
“ศิลปินหัวการค้า”

อาชีพนี้น่าจะเรียกได้ว่า เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถขั้นสูงในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ดึงดูดความสนใจ ยิ่งเรียนรู้ยิ่งหลงไหล ที่นี่เราจะสอนให้คุณเป็น “ศิลปินหัวการค้า” เพื่อสร้างรายได้แบบ “Passive Income”

ดูรายละเอียดคอร์สเรียน
Virtual classrooms

Our most populair courses

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

คำนิยาม “นักออกแบบ”

“กระบวนการสร้างสรรค์ หรือการออกแบบเพื่อใช้ในการสื่อสาร อันเกิดจากการผสมผสานของแนวความคิด ศิลปะ เทคโนโลยี หรือข้อมูล ผ่านทางสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยมีองค์ประกอบที่ใช้ในการทำงานอันประกอบด้วยภาพ และหรือ ตัวอักษร เป็นสำคัญ ผู้ออกแบบอาศัยทักษะ ทฤษฎี หลักการ หรือ กระบวนการคิด มาช่วยในการแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล หรือในการรับรู้ ”

Create your course
Get in touch

Do you have any questions?

Contact