มนุษย์รักการอ่าน

รู้แล้วไม่ทำ
มีค่าเท่ากับไม่รู้

รักการอ่าน

ความสุขไม่ได้เกิดขึ้นกับสภาวะภายนอก แต่กระนั้นปัญญาญาณที่สำคัญและลึกซึ้งเกินไปกว่านั้นได้แก่ความเชื่อที่ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกภายในของเราเช่นกัน ความจริงก็คือ ยิ่งเราให้ความสำคัญกับความรู้สึกของตัวเองมากยิ่งขึ้นเท่าใด เราก็จะยิ่งมีความอยากเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น และเราก็จะยิ่งมีความทุกข์มากยิ่งขึ้นไปด้วย คำชี้แนะจากพระพุทธเจ้าก็คือ ต้องหยุดไขว่คว้าไม่แต่เพียงความสำเร็จภายนอก แต่ยังต้องเลิกไขว่คว้าความรู้สึกภายในด้วยเช่นกัน

จงเรียนรู้ที่จะรักษาสมดุลของการใช้ชีวิตเพื่อปลดปล่อยตัวเองให้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริง และใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้คนอีกมากที่รอคอยแสงสว่างจากเราอยู่

“เมื่อคนเราอ่านหนังสือไปถึงระยะเวลาหนึ่ง การอ่านจะเปลี่ยนสมองเรามากเกินไปจนเราไม่สามารถคิดอะไรสร้างสรรค์ออกมา มนุษย์เราคนใดก็ตามที่ยึดติดกับการอ่านหนังสือมากเกินไปและใช้สมองน้อยเกินไปจะติดนิสัยขี้เกียจคิดได้”

-อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์-

Book a free session with me!

“You only have to do a few things right in your life so long as you don’t do too many things wrong.”

– Warren Buffett

Follow me

@yourcompany