หลักสูตรแนะนำ

อังกฤษขั้นพื้นฐาน
อังกฤษขั้นกลาง
อังกฤษขั้นสูง
อังกฤษธุรกิจ
อังกฤษบูรณาการ

การฟังภาษาอังกฤษ

การพูดภาษาอังกฤษ

การอ่านภาษาอังกฤษ

การเขียนภาษาอังกฤษ

ทำไมต้องเรียนกับเรา?

เราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคุณดีว่าการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กจนจบมหาลัย แต่ไม่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้มันน่าเศร้าแค่ไหน

คนส่วนใหญ่สอนและเรียนรู้อย่างผิดวิธี เขาตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเรียนรู้หลักไวยากรณ์จนแตกฉานแล้วค่อยนำมาใช้ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักของ “ความล้มเหลว” เพราะไม่เพียงแต่จะทำให้คุณเสียเวลามันยังทำให้ศรัทธาและไฟแห่งความกระตือรือล้นของคุณค่อยๆ มอดดับลง เนื่องจากหลักไวยากรณ์มีกฎตายตัวที่ไม่ตายตัว ผันได้ตามรูปแบบและเงื่อนไขต่างๆ มากมาย ที่สำคัญคือ ถ้าไม่ใช้บ่อยๆ “คุณจะลืม”

เรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะผลักดันให้คุณเปิดประตูสู่โลกอีกใบและพบกับ
“โลกของการเรียนรู้แบบไร้พรมแดน”

Let’s connect